ป่าไม้ของประเทศไทย

แทงบอลขั้นต่ำ

ภูมิประเทศในประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วย น้ำ ดิน ป่า ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ ที่ดำรงอย่างสอดคล้องกลมกลืน เอื้อสรรพชีวิตให้พึ่งพาอยู่อาศัย ป่าที่มีความหลากลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกคือ ป่าเขตร้อน หรือป่าที่อยู่ในเส้นศูนย์สูตร

โลกอันกว้างใหญ่ของเรา จะมีป่าเขตร้อนอยู่เพียงร้อยละ 7 เท่านั้น พื้นที่อันน้อยนิดกลับเป็นแหล่งรวมของสิ่งมีชีวิตมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เป็นคลังอาหาร และห้องยาขนาดใหญ่ ที่ธรรมชาติมอบให้ รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า และสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมหาศาล

ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลที่สูงที่สุดประมาณ 2,565 เมตรจากยอดดอยอินทนนท์ จะค่อยๆลาดต่ำลงไป จะมีภูมิประเทศที่หลากหลาย และยังมีส่วนประกอบที่สำคัญอย่างเช่น ความสูงต่างกันไป ที่ๆสูงมากอากาศจะเย็น อย่างเช่นยอดดอยทั้งหลายจะมีพืชอยู่ชนิดหนึ่ง บริเวณที่ลาดลงไปก็จะมีพืชอยู่อีกชนิดหนึ่ง ดินก็ต่างกันไป อย่างดินทางภาคอีสานจะไม่อุ้มน้ำ เป็นดินร่วน ดินทรายซะส่วนใหญ่ พืชก็จะเจริญเติบโตได้ไม่กี่ชนิด ดินหินปูนบนดอยเชียงดาวก็จะมีพืชอีกชนิดนึง และก็ปริมาณน้ำหรือปริมาณน้ำฝนแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากัน ภาคใต้ฝนจะตกชุกตลอดปี ภาคตะวันตกฝนจะตกน้อยกว่า ก็ทำให้พืชแต่ละพื้นที่นั้นต่างชนิดกัน

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสูญเสียป่าไม้ไปในอัตราเฉลี่ยปีละ 2.5 ล้านไร่ พื้นที่ป่าของไทยลดลงอย่างรวดเร็ว แม้จะมีการประกาศพระราชกำหนดยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทยเมื่อปี 2531 ก็ตาม

<< กลับหน้าหลัก