ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest)

คาสิโนออนไลน์

วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ของไทย อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า ประเทศไทยเราสามารถแบ่งประเภทของป่าได้ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1.ป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest)  

2.ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest)

และในวันนี้เราจะมานำเสนอป่าหัวข้อที่สองก็คือ ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) เราไปดูกันว่าที่ป่าชนิดไหนบ้าง

ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest)

1.ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่านี้จะพบได้ทั่วไปตามที่ราบและเนินเขา แหล่งนี้จะมีฝนตกไม่มากนัก มีฤดูแล้งยาวนาน พรรณไม้ที่พบมีวงปีเด่นชัด ได้แก่ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง พยุง ชิงชัน พี้จั่น ฯลฯ พืชชั้นล่าง คือ ไผ่หลายชนิด

2.ป่าเต็งรัง (Dry Deciduous Dipterocarp Forest) จะมีลักษณะคล้ายๆกับป่าเบจพรรณ แต่จะแห้งแล้งกว่าเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ดินจะอุ้มน้ำได้น้อย พรรณไม้มักทนแล้ง และทนไฟ เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง กราด มะขามป้อม มะกอก ผักหวาน พืชชั้นล่างเป็นหญ้า ไผ่เพ็ก ปรง กระเจียว เปราะ

3.ป่าหญ้า ( Grassland Forest) ภายในประเทศไทยที่เป็นป่าหญ้าจะเกิดภายหลังจากที่ป่าธรรมชาติอื่นๆถูกทำลาย และดินมีสภาพที่เสื่อมโทรม หรือเป็นป่าที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เท่าไรนัก หญ้าที่พบมีหญ้าคา แฝก อ้อ แขม มีไม้ต้นบ้าง เช่น ติ้ว แต้ สีเสียดแก่น ซึ่งทนแล้งและทนไฟ

<< กลับหน้าหลัก