เว็บของเราได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับป่าไม้ในประเทศไทยหรือทั่วโลกมาไว้ในที่เดียว ทุกๆท่านสามารถติดตามข้อมูลเนื้อหาของเราได้แบบใกล้ชิดได้ที่นี่

ป่าไม้ในประเทศไทย

ประเทศไทยเราสามารถแบ่งประเภทของป่าออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่

1.ป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest)  ประกอบไปด้วย  ป่าดงดิบชื้น (Tropical  Rain  Forest)  ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)   ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)  ป่าสน (Coniferous Forest)  ป่าพรุ (Swamp Forest)  ป่าชายเลน (Mangrove Swamp Forest)  ป่าชายหาด (Beach Forest)

2.ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) ประกอบไปด้วย  ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)    ป่าเต็งรัง (Dry Deciduous Dipterocarp Forest)
ป่าหญ้า (Grassland Forest)